Αναδρομική έκθεση Λεωνίδα Καλαμάρα / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986. - 48 σ. : φωτ. ;

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1986 ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Καλαμάρας, Λεωνίδας (1932-) --Εκθέσεις


Γλύπτες--Εκθέσεις--Ελλάδα

730.92 ΕΤΑ

Powered by Koha