Βαλσαμίδης, Εμμανουήλ Στ.

Νάουσα 1892-1906 : περίοδοι, Α' Κοσμά 1892-1895, Β' Κωνστάνιου 1895-1906 / Εμμανουήλ Στ Βαλσαμίδη. - Νάουσα : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010. - 459 σ. : πίν. ; 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο

9789607265999


Εκπαίδευση--Νάουσα (Ημαθία)


Νάουσα (Ημαθία)--Εκκλησιαστική ιστορία--1892-1906

949.56 ΒΑΛ

Powered by Koha