Παπαναούμ, Δημήτρης Ν.

Λαογραφικά Σιατίστης / Δημ. Ν. Παπαναούμ. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968. - 78 σ. : φωτ. ; 24 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 27 .

Περιέχει γλωσσάριο


Λαογραφία--Ελλάδα--Κοζάνη (Νομός)--Σιάτιστα


Σιάτιστα (Κοζάνη)--Κοινωνική ζωή και έθιμα

390 ΠΑΠ

Powered by Koha