Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. (1889-1961)

Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης / Μ. Μαραβελάκη, Α. Βακαλόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955. - ιδ΄,538 σ. : εικ., χάρτες ; 23 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) .

Περιέχει πίνακα γεωγραφικών ονομάτων και πίνακα ιδιωματικών λέξεων


Πρόσφυγες


Θεσσαλονίκη--Κοινωνικές συνθήκες--18ος-20ός αι.

331.620949565 ΜΑΡ

Powered by Koha