Νοτάρης, Γιάννης Σωτ.

Παύλος Μελάς : βιογραφία / Ιωάννου Σωτ. Νόταρη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955. - 78 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 6 .

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο


Μελάς, Παύλος Μιχ. (1870-1904)

920 ΝΟΤ

Powered by Koha