Μηλιώτης, Παν. Δ.

Η εν Νεϋγυ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως της 14- 27 Νοεμβρίου 1919 και η εφαρμογή αυτής / Παν. Δ. Μηλιώτη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962. - 38 σ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 51 .

Ανάτυπο


Αποδημία και εποίκηση--Δίκαιο και νομοθεσία

340 ΜΗΛ

Powered by Koha