Λέτσας, Αλέξανδρος

Δύο διαλέξεις / Αλεξάνδρου Λέτσα. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964. - 71 σ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 21 . - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη .

Ι. Τα ελατήρια, άτινα ώθησαν τον Κάσσανδρον να ιδρύση, την Θεσσαλονίκη -- ΙΙ. Η εξέλιξις της Θεσσαλονίκης κατά την Μακεδονικήν, Ρωμαϊκήν και Βυζαντινήν περίοδον


Θεσσαλονίκη--Ιστορία

949.565 ΛΕΤ

Powered by Koha