Λαούρδας, Βασίλειος (1912-1971)

Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία / υπό Βασιλείου Λαούρδα ; εισήγησις υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958. - 44 σ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 20 .


Δέλτα, Πηνελόπη Σ., 1874-1941


Μακεδονικός αγώνας, 1903-1908

949.56 ΛΑΟ

Powered by Koha