Μαζαράκης - Αινιάν, Κωνσταντίνος Ι. (1869-1949)

Ο μακεδονικός αγών : αναμνήσεις / Κ. Ι. Μαζαράκη - Αινιάνος. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963. - 127 σ. : φωτ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 66 .

Περιέχει ευρετήριο


Μακεδονικός αγώνας, 1903-1908

949.5072 ΜΑΖ

Powered by Koha