Πάσχος, Αθανάσιος Η.

Ιστορία της Λιγκοβάνης / Αθανασίου Ηλ. Πάσχου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962. - στ΄,29, viii σ. : εικ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 53 .

Περιέχει ευρετήριο


Ξυλόπολη (Θεσσαλονίκη)--Ιστορία

949.565 ΠΑΣ

Powered by Koha