Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι.

Η κατοχή εν Μακεδονία. βιβλίον τέταρτον. τεύχος Α' 1941 και 1942 : οι Βούλγαροι εν ανατολική Μακεδονία και Θράκη / Αθαν. Ι. Χρυσοχόου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1951. - τ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 18 .

τ.1. Η δράσις του Κ.Κ.Ε. - τ.2α. Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας : 1941 και 1942 - τ.2β. Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας : 1943 και 1944 - τ.3. Η δράσις της ιταλορουμανικής προπαγάνδας - τ.4α. «Οι» Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : 1941 και 1942 - τ.4β. «Οι» Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : 1943 και 1944


Μακεδονία (Ελλάδα)--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944

949.56 ΧΡΥ

Powered by Koha