Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία : αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη / εισαγωγή καί επιμέλεια Ιωάννου Σωτ. Νοτάρη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966. - 444 σ. : χάρτες ; 23 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 85 .

Περιέχει ευρετήριο


Μακεδονία--Ιστορία--Πηγές--Επανάσταση του 1878

949.56 ΑΝΕ

Powered by Koha