Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972. - 184 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 23 .

Περιέχει και παράλληλο κείμενο στα γερμανικά

Περιεχόμενα: Από τους Καραγιάννηδες της Κοζάνης στους Von Karajan της Βιέννης -- Μητροφάνης Κριτόπουλος, πατριάρχης Αλεξανδρείας, από την Βέροια -- Ένας μεγάλος Μακεδόνας απόδημος, Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς -- Γεώργιος Ζαβίρας, ο Σιατιστεύς, θεράπων του λόγιου Ερμού και του κερδώου


Μακεδονία--Βιογραφία
Ελλάδα--Γενεαλογία

920 ΠΝΕ

Powered by Koha