Βλάχος, Νικόλαος Β.

Η συμμαχική προσέγγισις των τεσσάρων χριστιανικών κρατών της χερσονήσου του Αίμου κατά το έτος 1912 / Νικολάου Βλάχου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρία μακεδονικών σπουδών, 1953. - 29 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 8 .

Διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Εταιρείας Μακεδονοκών Σπουδών


Βαλκανική Χερσόνησος--Ιστορία--Πόλεμοι, 1912-1913

949.6 ΒΛΑ

Powered by Koha