Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Ιωάννης Κωττούνιος : ο εκ Βεροίας σοφός / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1943. - 31 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 4 .

Περιέχει βιβλιογραφία


Κωττούνιος, Ιωάννης (1572-1657)

920 ΒΑΣ

Powered by Koha