Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας / Ιωαν. Κ. Βασδραβέλλη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946. - 46 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 5 .

Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακα κυρίων ονομάτων


Θεσσαλονίκη--Ιστορία--Επανάσταση του 1821

949.56 ΒΑΣ

Powered by Koha