Δραγούμης, Φίλιππος Σ. (1890-1980)

Τα ελληνικά δίκαια στη διάσκεψη της ειρήνης / Φίλιππου Δραγούμη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1949. - 144 σ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 11 .

Περιεχόμενα: Οι εθνικές μας διεκδικήσεις -- Η κατάληψη της Σάσσωνας από το στρατάρχη Τίτο -- Η θέση του ζητήματος της Σάσσωνας -- Το αλβανικό καθεστώς -- Τα ελληνικά δίκαια -- Η Ελλάδα και οι μεγάλοι σύμμαχοι -- Το βορειοηπειρωτικό -- Η Ελλάδα στη διάσκεψη -- Η διεθνής αποστολή της Ελλάδας -- Η επικύρωση της συνθήκης ειρήνης προς την Ιταλία -- Η παραχώρηση των Δωδεκανήσων -- Η ανακωχή προς τη Βουλγαρία -- Η σημασία της 25ης Μαρτίου


Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--1945-1949

327.495 ΔΡΑ

Powered by Koha