Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : αρχείον Βεροίας, Ναούσης 1598-1886. τόμος Β΄ / επιμέλεια Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - 3 τ. ; 24 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 19 .

Περιέχει ευρετήριο


Μακεδονία--Ιστορία--Πηγές

949.56 ΙΣΤ

Powered by Koha