Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. 1909-2000

Εθνικά αισθήματα και δράση των Ελλήνων της Μακεδονίας επί τουρκοκρατίας 1430-1821 : λόγος πανηγυρικός επί τη εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου εκφωνηθείς εν τη αιθούση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - 17 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 14 .


25η Μαρτίου 1821--Εορτασμοί


Μακεδονία--Ιστορία--Τουρκοκρατία

940 ΒΑΚ

Powered by Koha