Κωφός, Ευάγγελος

Nationalism and communism in Macedonia / by Evangelos Kofos. - Θεσσαλονίκη : Institute for Balkan Studies : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964. - xx, 251 σ. : χάρτες ; 25 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 70 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές: σ.227-238 και ευρετήριο


Μακεδονικό ζήτημα

320.54094956 ΚΩΦ

Powered by Koha