Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 / επόπτης - συντονιστής Αποστ. Ε. Βακαλόπουλος. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 187 σ. ; 20 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 63 .

Περιεχόμενα: Αρχαία εποχή - Η Μακεδονία στα αρχαία χρόνια - Ο γλωσσικός εκλατινισμός των κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδας - Ο πολιτισμός της αρχαίας Μακεδονίας - Αρχαία Έδεσσα -Βεργίνα - Πέλλα - Δίον -- Μεσαιωνική εποχή - Η Μακεδονία στα Μεσαιωνικά χρόνια - Τέχνη και γράμματα στη Μακεδονία κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου -- Νέα εποχή - Η Μακεδονία από την απόβαση των Τούρκων στην Ευρώπη ως το τέλος της ελληνικής επανάστασης (1821-1829) - Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία - Ο Μακεδονικός αγώνας


Μακεδονία--Ιστορία

949.56 ΙΣΤ

Powered by Koha