Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., (1931-)

The Bulgarian national awakening and its spread into Macedonia / Anthony-Emil N. Tachiaos. - Thessaloniki : Society for Macedonian Studies, 1990. - 59 σ. ; 21 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 71 . - Μακεδονική βιβλιοθήκη 71 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [41]-59) Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9607265033


Εθνικισμός--Βουλγαρία

949.901 ΤΑΧ

Powered by Koha