Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Piracy on the Macedonian coast during the rule of the Turks / John Vasdravellis ; translated by T. F. Carney. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970. - 53 p. ; 25 cm. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 30 .


Μακεδονία--Ιστορία

949.56 ΒΑΣ

Powered by Koha