Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Klephts armatoles and pirates in Macedonia during the rule of the Turks 1627-1821 / John K. Vasdravellis. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975. - 202 p. ; 24 cm. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 43 .

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο


Κλέφτες και αρματολοί--Ελλάδα--Μακεδονία


Μακεδονία--Κοινωνικές συνθήκες--1627-1821

949.56 ΒΑΣ

Powered by Koha