Ανδριώτης, Νικόλαος Παντ. (1906-1976)

Η γλώσσα και η ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων : διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / Νικολάου Ανδριώτη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952. - 23 σ. ; 23 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 3 .

Περιέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις


Μακεδόνες--Γλώσσες
Μακεδόνες--Καταγωγή

487 ΑΝΔ

Powered by Koha