Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / επιμέλεια Αν. Βαβρίτσα - Απ. Βακαλοπούλου - Γ. Θεοχαρίδη - Δ. Κανατσούλη - Δ. Σαμσάρη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988. - 456 σελ. ; 23 εκ. - Ετήσιο - Τ. 1 (1940)-

Τόμος 26

Περιέχει βιβλιοκριτικές. Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές.

0076-289Χ


Μακεδονία--Ιστορία--Περιοδικά

949.56 ΜΑΚ

Powered by Koha