Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / επιμέλεια Στίλπωνος Π. Κυριακίδου - Γεωργίου Θεοχαρίδου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963. - 622 σελ. ; 23 εκ. - Ετήσιο - Τ. 1 (1940)-

Τόμος 5

Περιέχει βιβλιοκριτικές. Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές.

0076-289Χ


Μακεδονία--Ιστορία--Περιοδικά

949.56 ΜΑΚ

Powered by Koha