Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953. - 304 σελ. ; 23 εκ. - Ετήσιο - Τ. 1 (1940)-

Τόμος 2

Περιέχει βιβλιοκριτικές. Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές.

0076-289Χ


Μακεδονία--Ιστορία--Περιοδικά

949.56 ΜΑΚ

Powered by Koha