Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / επιμέλεια Δ. Κανατσούλη - Σ. Παπαδοπούλου - Φ. Πέτσα. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967. - 418 σελ. ; 23 εκ. - Ετήσιο - Τ. 1 (1940)-

Τόμος 7

Περιέχει βιβλιοκριτικές. Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές.

0076-289Χ


Μακεδονία--Ιστορία--Περιοδικά

949.56 ΜΑΚ

Powered by Koha