Κανατσούλης, Δημήτριος

Η συμβολή των προ του Φίλίππου Βʹ Μακεδόνων Βασιλέων εις την οργάνωσιν και εις την εν γένει εξέλιξιν / Δημ. Κανατσούλη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974. - 23 σ. ; 25 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 25 .


Μακεδονία, Αρχαία--Βασιλείς και κυβερνήτες
Μακεδονία--Ιστορία, Αρχαία

938.01 ΚΑΝ

Powered by Koha