Κατσουγιάννης, Τηλέμαχος Μ.

Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών / Τηλέμαχου Μ. Κατσουγιάννη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966. - 2τ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 23 . - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 23 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

τ.1. Συμβολή εις την έρευναν περί της καταγωγής των Κουτσόβλαχων -- τ.2. Εκ του βίου και της ιστορίας των Κουτσόβλαχων επί τουρκοκρατίας.


Κουτσόβλαχοι


Ελλάδα--Ιστορία--Τουρκοκρατία

305.8495 ΚΑΤ

Powered by Koha