Κουγέας, Σωκράτης Β. (1877-1966)

Η υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης : (διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών) / Σωκράτους Κουγέα. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952. - 51 σ. ; 23 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 .


Μακεδονία--Ιστορία, Αρχαία

938 ΚΟΥ

Powered by Koha