Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Σύντομη ιστορία της Μακεδονίας έως την τουρκοκρατία / Γ. Ι. Θεοχαρίδη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965. - 112 σ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 82 .

Το όνομα Μακεδών-Μακεδονία -- Οι αρχαίοι Μακεδόνες -- Η Μακεδονία ρωμαϊκή επαρχία στα χρόνια της Δημοκρατίας -- Η Μακεδονία υπό το Δεσποτάτο της Ηπείρου -- Η Μακεδονία στο ΙΔ΄αιώνα -- Η πρώτη κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους 1430 και η υποταγή της Μακεδονίας


Μακεδονία--Ιστορία--Τουρκοκρατία

949.56 ΘΕΟ

Powered by Koha