Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Κατεπανίκια της Μακεδονίας : συμβολή εις την διοικητικήν ιστορίαν και γεωγραφίαν της Μακεδονίας κατά τους μετά την Φραγκοκρατίαν χρόνους / Γεωργίου Ι. Θεοχαρίδου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - 99 σ. ; 25 εκ. - Μακεδονικά - Περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 1 . - Μακεδονικά - Περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 1 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Μακεδονία--Ιστορία--Μεσαίωνας, 600-1500

949.56 ΘΕΟ

Powered by Koha