Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ.

Η αγωνία της Βορείου Ηπείρου : μελέτη αναγνωσθείσα εν τω εν Θεσσααλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων την 5ην Ιουνίου 1946 / Βασιλείου Χρ. Ιωαννίδου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946. - 63 σ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 8 .


Ήπειρος (Ελλάδα και Αλβανία)

938.936 ΙΩΑ

Powered by Koha