Γρηγορίου, Εμμανουήλ Θ.

Έλληνες και Βούλγαροι / Εμμανουήλ Θ. Γρηγορίου. - 2η εκδ. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - 662 σ. ; 25 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 19 .


Βουλγαρία--Σχέσεις--Ελλάδα
Ελλάδα--Σχέσεις--Βουλγαρία

327.4950499 ΓΡΗ

Powered by Koha