Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. 1909-2000

Σύγχρονα Βαλκανικά Εθνολογικά προβλήματα / Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986. - 33 σ. ; 21 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 67 .

Περιέχει βιβλιογραφία.


Βαλκανική Χερσόνησος

949.6 ΒΑΚ

Powered by Koha