Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου : Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953. - Αθήναι : Τυπογραφείον Μυρτίδη, 1955-1958. - 3 τ. ; 24 εκ. - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Εκδόσεις 9 .

Τόμ. 1. Οργάνωσις, πρόγραμμα και πρακτικά του συνεδρίου. Ανακοινώσεις: Αρχαιολογία -- τ. 2. Ανακοινώσεις: Δίκαιον, Θεολογία, Ιστορία -- τ. 3. Ανακοινώσεις: Λαογραφία, Φιλολογία Βυζαντινή, Φιλολογία Μεταβυζαντινή -- [τ.4] Περιλήψεις ανακοινώσεων


Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Κοινωνική ζωή και έθιμα
Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Συνέδρια

949.502 ΔΙΕ

Powered by Koha