Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., (1931-)

Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, 1722-1794 και η ασκητικοφιλολογική σχολή του / Αντωνίου- Αιμιλίου Ν. Ταχιάου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964. - 150 σ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 73 .

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο


Velichkoskii, Paisii Άγιος (1722-1794)

281.9092 ΤΑΧ

Powered by Koha