Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν. (1921-)

Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος : διάλεξις/ Κωνσταντίνου Αναστ. Βαρούσκου ; πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 - 38 σ. : φωτ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 30 .


Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας--Ιστορία
Πελαγονία--Ιστορία
Μακεδονία--Ιστορία--1870-1912

949.5 ΒΑΒ

Powered by Koha