Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Ο αγώνας του 1821 στη Μακεδονία/ Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 - 146 σ. : φωτ. ; 21 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 21 .

Περιέχει βιβλιογραφία, πίνακα κύριων ονομάτων και τοπωνυμίων και κατάλογο πινάκων.


Μακεδονία--Ιστορία--Επανάσταση του 1821

949.56 ΒΑΣ

Powered by Koha