Τσολάκης, Εύδοξος Θ.

Η συνέχεια της χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση = Ioannes Skylitzes continuatus / Ευδόξου Θ. Τσολάκη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968. - 245 σ. ; 24 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 105 .


Βυζαντινή λογοτεχνία


Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Ιστορία--1057-1080

889.11 ΤΣΟ

Powered by Koha