Κοραντής, Αντώνης Ι.

Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης : (1919-1956) / Α. Ι. Κοραντή - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968-1971 - 3 τ. 25 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) 184 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία.

Τομ. 1 Η χωλαίνουσα ειρήνη, (1919-1933) - τ. 2 Προς την άβυσσον, (1934-1939) - τ. 3.1 Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, (1939-1943)


Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945


Ευρώπη--Ιστορία
Ευρώπη --1918-1945 --Εξωτερικές σχέσεις

327.094 ΚΟΡ

Powered by Koha