Κανατσούλης, Δημήτριος

Η Θράκη κατα τους ρωμαϊκούς χρόνους / Δημητρίου Κανατσούλη. - Θεσσαλονίκη : Εθνική Βιβλιοθήκη, 1979. - 19 σ. ; 20 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 40 .


Θράκη--Ιστορία

949.504 ΚΑΝ

Powered by Koha