Λιούμπας, Νικόλαος Κ. (1895-1966)

Η αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις των ελληνικών συνόρων : ομιλία γενομένη εν τω εν Θεσσαλονίκη συνελθόντι συνέδριο Εθνικών Δικαίων την 28ην Οκτωβρίου 1945 / Ν. Κ. Λούμπα. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946. - 15 σ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 6 .


Ελλάδα--Σύνορα

320.1 ΛΙΟ

Powered by Koha