Ιστορία της Μακεδονίας: από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 / επόπτης - συντονιστής Αποστ. Ε. Βακαλόπουλος. - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 187 σ. ; 24 εκ. - Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 63 .


Μακεδονία--Ιστορία

949.56 ΙΣΤ

Powered by Koha