Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821. - Θεσσαλονίκη : Εθνική Βιβλιοθήκη , 1971. - 240 σ. ; 24 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη 51 .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιέχει σειράν διαλέξεων οργανωθείσαν από την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών των...Απ. Βακαλόπουλου. Χ. Φραγκίστα, Χ. Λαμπρινού, Γ. Μαμέλη, Γ. Χιονίδη, Ι. Βασδραβέλλη, Ε. Πρωτοψάλτη, Ε. Πρεβελάκη, Α. δασκαλάκη...


Ελλάδα--Ιστορία--Επανάσταση του 1821

Powered by Koha