Χρήστου, Παναγιώτης Κ. (1917-1995)

Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / Παναγιώτη Χρήστου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959. - 20 σ. , ; 24 εκ.


Θεσσαλονίκη--Εκκλησιαστική ιστορία

281.9 ΧΡΗ

Powered by Koha