Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ. (1913-)

Η εθνική δράσις του μητροπολίτου Πελαγονίας Ιωακείμ Φοροπούλου και αι εκθέσεις αυτού / Αθανασίου Γρ. Γερομιχάλου. - Θεσσαλονίκη : [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών], 1968. - 141 σ. : εικ., πίνακ. ; 24 εκ.


Ιωακείμ Φορόπουλος, Μητροπολίτης Πελαγονίας, (1859-1909)

281.909 ΓΕΡ

Powered by Koha