Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ., (1927- 2019)

Οι εκκλησίες του νομού Πέλλης / Ν.Μουτσόπουλου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973. - xi, 437 σ. : εικ., πίν. ; 25 εκ. - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) ,138 .


Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική--Ελλάδα
Τοιχογραφίες, Βυζαντινές
Ναοί --Ελλάς-- Πέλλα (Νομός)

726.5 ΜΟΥ

Powered by Koha